Zgodovina

Začetki vinogradništva družine Papež segajo v daljne leto 1925, ko je prvi vinograd zasadil pradedek Lovrenc Papež. Sin Jože Papež je vinograd prevzel in ga razširil. Vinogradništvu je posvetil vso svoje življenje. Danes tradicijo v družini nadaljujem pravnuk Rok Stožer Papež. Vinograde dodatno širim in obnavljam.

slika m

Slika domačije

ded joze papez mPravnuk Rok Stožer Papež

ded joze papez mDed Jože Papež

praded lovrenc papez mPraded Lovrenc Papež (sedi drugi z desne)